Waarom teveel CO2 slecht is voor de werknemers

Bedrijven gaan hun best doen om het broeikaseffect tegen te gaan door reductie van CO2. Terugdringen van het woon-werk autogebruik en het openbaar vervoer stimuleren. Energiebesparing toepassen op bestaande kantoorgebouwen en het energieverbruik reduceren door efficiënte kantoorinstallaties en gebruik maken van groene energie. Gescheiden afval en minder papier gebruik. Maar, hoe is het gesteld in de kantoorruimte zelf? Een hoge concentratie binnen de kantoren zelf kan leiden tot serieuze problemen voor de gezondheid.

PPM

CO2 concentratie wordt uitgedrukt in PPM. Een goede kwaliteit binnenlucht bevat minder dan 0,08 volume procent CO2 (800 PPM). Als grenswaarde wordt 1200 PPM gehanteerd. Incidenteel mag het CO2-gehalte 1500 PPM bedragen. Een schaalverdeling die gebruikt wordt voor binnenruimten:

  • Green (< 800 PPM CO2)
  • Medium (< 1200 PPM CO2)
  • High (1500 PPM CO2)

Gevolgen hoge concentratie CO2

De invloed van de CO2 concentratie voor de cognitieve functies van medewerkers is groot. Het prestatieniveau neemt drastisch af bij een hoge CO2 waarde. Daarbij verhoogt een te hoge concentratie van CO2 gezondheid gerelateerde risico’s;

  1. hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (veelal toenemend tijdens de dag);
  2. slijmvliesirritaties en andere aspecifieke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid irritaties);
  3. overdracht van infectieziektes leidend tot een toename van het ziekteverzuim (verkoudheid, griep en dergelijke);
  4. verergering van allergieën (hooikoorts, voedselallergie, etc.);
  5. verhoogd risico op astma-aanvallen.

CO2 meten
Het is dus van het grootste belang dat wordt gezorgd voor een goede CO2 huishouding. Om de hoeveelheid CO2 in een ruimte te reduceren is een toevoer van verse lucht noodzakelijk. Bij gebrekkige of ontbrekende ventilatie binnen de verblijfsruimten kunnen er CO2 concentraties voorkomen die onze gesteldheid, productiviteit en gezondheid negatief beïnvloeden. Met meetapparatuur kun je CO2 meten en is het mogelijk om de CO2 concentratie in kaart te brengen. Met de verkregen gegevens kan een plan van aanpak worden opgesteld om de CO2 concentratie te verlagen. Dit resulteert in een productiviteitsverhoging van werknemers en helpt het risico op gezondheidsklachten te verlagen.