Veiliger en efficiënter stralen door straalmiddelreiniging

Straalmiddel wordt vet tijdens het gebruik. En dat is slecht nieuws voor uw machines want vet straalmiddel kleeft. Maar erger nog, het is ook slecht nieuws voor uw producten. Vet straalmiddel kan immers zorgen voor vet straalgoed, waardoor een coating niet goed hecht en loslaat. Om deze problemen de wereld uit te helpen heeft Magistor het straalmiddelreinigingspoeder Pantatec Ultimate in zijn portfolio. Dit verwijdert oliën en vetten van het straalmiddel en het straalgoed. Uw straalmiddel blijft zo korrelig als het moet om zijn werk naar behoren uit te voeren.

Klanten verwachten vandaag dat een goede poedercoating met vijftien tot twintig jaar garantie geleverd wordt. Dat is enkel mogelijk mits de zekerheid van een goede en vooral vetvrije ondergrond. Pantatec Ultimate maakt daar het verschil. Productiegerelateerde vetten en oliën worden efficiënt en grondig van het straalmiddel, de straalinstallatie en het straalproduct verwijderd en gebonden. De daardoor ontstane delen worden vervolgens via de afzuiging uit het straalproces verwijderd. Ultimate kan eenvoudig direct aan het straalmiddel worden toegevoegd. Het vermengt zich tijdens het straalproces continu met het straalmiddel en heeft meteen zijn uitwerking. Al snel na de eerste toevoeging zal u het verschil zien: het straalmiddel is merkbaar zuiverder en vloeibaarder. De gestraalde oppervlakken zijn weer metaalachtiger en schoner. Het fijne stof dat tijdens het straalproces vrijkomt kleeft niet meer aan het olie- en vetlaagje dat zich normaal gesproken op het straalmiddel en het werkstuk bevindt. De zeef kan het straalmiddel effectief en gericht reinigen en de filters vervuilen niet meer door stof, verkleefd met olie en vet. Zo kunnen metaaloppervlakken praktisch meteen met geschikte lak- en poedersystemen worden gecoat zonder de gewoonlijke voorreiniging (wassen, drogen), zonder reiniging achteraf. Het gestraalde en afgewerkte metaaloppervlak blijft de gewenste kenmerken behouden. Ook de donkere verkleuringen die vaak optreden bij gietdelen worden zo vermeden. Tijdens het shotpeenen ten slotte behoudt het straalmiddel de benodigde eigenschappen, onafhankelijk van ongecontroleerd aanwezige oliën en vetten. 


Het belang van een vetvrij straalmiddel wordt steeds groter bij het optimaal voorbehandelen van metaaloppervlakken en bereiken van een optimaal coatingresultaat. 

Automatische dosering
Om een zo optimaal mogelijk straalproces te realiseren heeft Pantatec voor de toevoeging van Ultimate een automatisch doseerapparaat ontwikkeld: Injecto. Een pneumatisch injectiesysteem voegt het reinigingspoeder rechtstreeks aan het straalmiddel toe in de gewenste hoeveelheid. Het roerwerk in de voorraadtank van 60 l verzekert dat het poeder losjes blijft en in het doseervak terecht komt. Van daaruit wordt Ultimate met een injectielans en gerichte luchtdrukstoot rechtstreeks in de straalmiddelbunker gespoten. Deze lans bevindt zich in de kernstroom van het straalmiddel, waardoor het poeder zich goed en tijdig vermengt met het straalmiddel. Het poeder zorgt meteen voor de reinigende werking en verwijdert oliën en vet. Het doseerapparaat wordt verbonden met de aansturing van de straalinstallatie, waardoor alleen Ultimate wordt toegevoegd als de installatie straalt. De gewenste hoeveelheid Ultimate kan eenvoudig via het bedieningspaneel van het doseerapparaat met stappen van 25 ml worden ingesteld in een hoeveelheid van 0 tot 10 l per uur. Voor het werpstralen is circa 0,5 tot 1 l per turbine per straaluur nodig; voor het vrijstralen circa 0,5 tot 1,0 l per straalnozzle. Door de inhoudssignalering wordt de operator tijdig attent gemaakt op de toevoeging van een nieuwe zak Ultimate (50 l). Dit kan handmatig door het leegschudden van een zak in de voorraadtank.


Vet straalmiddel kan zorgen voor vet straalgoed, waardoor een coating niet goed hecht en loslaat.

Deskundige partner
Magistor is uw deskundige gesprekspartner die vanuit dit pakket de juiste oplossing voor uw vraagstukken biedt. Met een combinatie van producten, kennis, betrouwbaarheid en aandacht is Magistor de sparringpartner voor bedrijven die perfecte oplossingen voor hun straalvraagstukken willen.    


De zeef kan het straalmiddel effectief en gericht reinigen en de filters vervuilen niet meer door stof, verkleefd met olie en vet.


Testen tonen aan dat productiegerelateerde vetten en oliën efficiënt en grondig van het straalmiddel, de straalinstallatie en het straalproduct verwijderd worden en gebonden.

Tekst Valérie Couplez   Beeld Magistor