De Pen | Evelyn Warwick, Beursdirecteur EuroBLECH

Bladmetaal gaat digitaal

Dit jaar is EuroBLECH helemaal gewijd aan digitale productieprocessen. Gedurende lange tijd was het concept Industry 4.0 een visie. Een relatief klein aantal belangrijke innovatieve spelers bracht visionaire oplossingen aan voor de fabriek van de toekomst, waarin machines gegevens uitwisselen, de productieprocessen optimaliseren, van planning en het maken van prototypes tot procesbeheersing en predictief onderhoud. In de voorbije shows konden bezoekers van EuroBLECH zien hoe geïndividualiseerde gedigitaliseerde processen werden toegepast op steeds meer delen van het productieproces. De voordelen, zoals toegenomen flexibiliteit, precisie, voorspelbaarheid en efficiëntie, zijn duidelijk. Gedigitaliseerde oplossingen leiden tot een algemeen slimmer productieproces.

Evelyn Warwick   Beursdirecteur EuroBLECHEvelyn Warwick, Beursdirecteur EuroBLECH

Daar waar de digitale revolutie tot dusver vooral relevant was voor grotere productiesites van autofabrikanten enz., zien we nu dat een groeiend aantal kleine en middelgrote bedrijven digitale systemen willen toepassen binnen hun plaatverwerking. Dit jaar zal de 25e editie van de internationale vakbeurs voor de plaatverwerkende industrie EuroBLECH een soort keerpunt zijn. In zijn lange, vijftigjarige geschiedenis is de vakbeurs altijd een trendbarometer geweest. Ze toonde de technologische ontwikkeling van de plaatverwerkende sector, van hoofdzakelijk mechanische machines en apparatuur in de vroege jaren, over de snelle ontwikkeling van lasertechnologie en het toenemende belang van automatisering, tot de huidige trend van gedigitaliseerde processen.

De gangbare trends in de industriële productie in de richting van digitalisering en automatisering zijn technologische drijfveren voor innovatieve verwerkingsmethodes en stimuleren de vraag naar nieuwe apparatuur en technologie. Digitalisering zorgt voor een efficiëntere en een uiterst rendabele productie en strekt van simulatie, verbeterde flexibiliteit en precieze procesbeheersing tot predictief onderhoud. De algemene trends in de vraag van klanten naar duurzame producten, zoals e-mobiliteit, leiden bovendien tot de ontwikkeling van nieuwe staalkwaliteiten, innovatieve hybride materialen en verbeterde, op laser gebaseerde methodes voor de verwerking van zulke materialen.

De huidige verwachtingen voor de plaatverwerkende industrie zijn dan ook uiterst positief. De algemene wereldwijde vraag naar bladmetaal, halffabricaten, plaatverwerkende machines, middelen en diensten blijft groeien. Specialisten in plaatverwerking investeren nu in innovatieve productieoplossingen om hun fabrieken te verbeteren, zodat ze aan de huidige wensen kunnen voldoen en de concurrentie een stap voor kunnen blijven.

Ik ben ervan overtuigd dat de 25e jubileumeditie van EuroBLECH, die dit jaar gehouden wordt van 23 tot 26 oktober 2018 in het Duitse Hannover, een buitengewoon hoogtepunt zal zijn voor de hele plaatverwerkende industrie.