De Pen | Camilla Engbrink, vice-president productmanagement en R&D Sandvik Coromant

Nooit vastroesten in patronen

“De grootste uitdaging aan werken in een R&D-departement zit hem in het voortdurend veranderen van je instelling. Wat onwrikbaar vast stond in het verleden, moet steeds weer in twijfel getrokken worden, met nieuwe ogen bekeken.” Aan het woord is Camilla Engbrink, vice-president productmanagement en R&D bij Sandvik Coromant dat jaarlijks 2.500 nieuwe producten op de markt brengt. Daar zit een team van meer dan 500 onderzoekers achter, verdeeld over zeven sites. Zij geeft haar visie over hoe onderzoek en ontwikkeling het beste kunnen verlopen.

Een goede onderzoeker moet over meer dan alleen maar adelbrieven in metallurgie beschikken. Een uitstekend inzicht in het snijproces is uiteraard wel een voorwaarde om met nieuwe ontwikkelingen op de proppen te kunnen komen, maar de ‘soft skills’ zijn minstens even belangrijk, zo niet belangrijker. Nieuwsgierigheid, creativiteit, bereid zijn tot het nemen van risico… het zijn menselijke eigenschappen die we hen niet zelf kunnen bijbrengen, maar die een inherent deel uitmaken van het DNA van een onderzoeker.

Hoe verspanen precies in zijn werk gaat, dat kunnen wij als bedrijf hen wel aanleren. Om nieuwe ideeën te beproeven werkt een mix van jonge wolven en ervaren medewerkers het beste. Dan heb je de combinatie van een open blik, een nieuw stel ogen om een probleem op te lossen en door de wol geverfde geest die mogelijke valkuilen al op voorhand kan identificeren. Want om tot echte innovatie te komen, moet je klein beginnen en snel falen. Met andere woorden, je moet er snel zicht op hebben of je idee levensvatbaar is en of het een meerwaarde zal bieden. Dat is ook de enige manier om de kosten onder controle te houden.

Maar hoe goed een onderzoeksteam elkaar ook kan aanvullen, je moet er voortdurend over waken dat je niet in vertrouwde patronen vastroest. Het is soms moeilijk om je geest los te rukken van de manier waarop een proces al decennialang verloopt en weer op nul te beginnen. Er nieuwe ideeën op los te laten. Dat is een constante uitdaging. Het belang van communicatie om daar een antwoord op te bieden kan niet overschat worden. Onze R&D gebeurt in heel nauwe samenhang met onze productiesites. De schat aan informatie die operatoren aan de machine hebben om te zorgen voor de praktische realiseerbaarheid van je prototype en later je product is onbetaalbaar. Anderzijds is er ook de feedback van je klanten die aan de slag willen met nieuwe materialen of voortdurend op bepaalde problemen stuiten. Je hebt die dialoog nodig om de grenzen elke dag weer wat verder te leggen. Maar je moet wel steeds dezelfde afweging maken: wat zal het me kosten om dat te realiseren, wat zal het me opbrengen? Als het niet over de kerncompetenties van je bedrijf gaat, kan je misschien beter een partnerschap zoeken dan alle kennis helemaal zelf van nul te moeten opbouwen. Er kan nog zoveel moois ontdekt en verwezenlijkt worden door meer samenwerking te zoeken. En als puntje bij paaltje komt, zal het je toelaten je R&D-budget te focussen op je identiteit, op je expertise, op waar je goed in bent. Want om morgen het beste product te hebben, moet je vandaag wel eerst overleven.


Camilla Engbrink, vice-president productmanagement en R&D Sandvik Coromant