Houd uw robot in perfecte conditie

Maakt u zich geen illusies of zorgen: ook de switch naar het kleinere seriewerk met veel productwissels zal de opmars van robots niet kunnen stuiten. De fabrikanten hebben namelijk een pasklaar antwoord met robots die van flexibiliteit hun corecompetentie gemaakt hebben. Maar heeft u ook al eens nagedacht over hoe u kan waken over de gezondheid van uw robots? Waar de onderhoudsintervallen van productiemachines grosso modo gerespecteerd blijven, gebeurt dit bij robots veel minder. Nochtans geen overbodige luxe, gezien het feit dat ze vaak een cruciale rol in uw productieproces spelen. 

Het was Benjamin Franklin die enkele eeuwen geleden opmerkte dat een “ons preventie” wel een “pond aan verzorging” waard was. In de verregaand geautomatiseerde wereld van vandaag gaat deze vlieger nog altijd wonderwel op. Voor productiemachines lijken gebruikers intussen voldoende bewust van het belang van onderhoud. Robots ontsnappen vooralsnog aan deze aandacht. Nochtans schrijven fabrikanten in de handleiding de correcte onderhoudsintervallen neer. Dat deze niet altijd de zorg krijgen die ze verdienen heeft veel te maken met hun superimago als de werknemer die nooit klaagt, nooit afwijkt in de kwaliteit van zijn werk en nooit ziek is. Bovendien kan hij de tand des tijds net dat tikkeltje beter doorstaan dan de doorsnee machine die sneller haar concurrentiekracht ten opzichte van nieuwere technologie zal verliezen. Veel heeft er ook mee te maken dat hij eerder in de schaduw opereert en ogenschijnlijk niet de meest kritieke rol opneemt in uw productieproces. Toch mag dit niet uit het oog verloren worden. Net als productiemachines zijn ze nu eenmaal onderhevig aan slijtage. En heeft u al eens de optelsom gemaakt? Wat zou er gebeuren met de rest van uw productie als de robot eventjes uitvalt? Komt uw capaciteit in de problemen of ontstaan er bottlenecks? Blijven de werkomstandigheden even veilig?


Fabrikanten bereiden hun robots voor om de stap te zetten van preventief naar predictief onderhoud.

Factoren die slijtage kunnen versnellen

Diverse factoren kunnen de slijtageslag bij een industriële robot zelfs versnellen. Dat kan het verschil maken tussen een levensspanne van acht jaar of twintig jaar. Houd daarom altijd de heflast en de precieze plaats van dat gewicht in de gaten. En dan spreken we niet alleen over het product dat uw robot in handen krijgt maar ook over zijn grijper. De heflast heeft immers een belangrijke impact op de versterker die vervolgens het signaal geeft aan de motor om meer of minder vermogen te genereren. Afwijkingen van datgene wat oorspronkelijk berekend en geprogrammeerd was, zorgen voor meer werk dan nodig. Door het gewicht zo accuraat mogelijk te houden en er gemiddeld slechts 5% van af te wijken kunt u de robot wat dat betreft in topconditie houden. Leer hem ook dat de heflast in de verschillende fases van zijn taak kan verschillen (grijper zonder en met product). Een tweede belangrijke factor is botsingsdetectie. Deze ingebouwde eigenschap zorgt ervoor dat de robot niet te veel hooi op zijn vork neemt en tot een halt komt voordat er te veel schade wordt berokkend. Dat begint ook hier weer met een zo exact mogelijk definiëring van de heflast. Hoe beter dit in de beginfase gebeurt, hoe minder uw productie tot stilstand zal komen.


Zorg dat uw robot steeds van de juiste IP-bescherming geniet voor de omgevingen waarin hij moet werken.

Houd verder rekening met hoeveel u vraagt van uw robot. Wanneer hij voortdurend op 100% van zijn kunnen moet presteren qua snelheid en heflast zal dat het uiterste vragen van zijn controller en mechanische unit. Fabrikanten beschikken over software die kan inschatten hoeveel van zijn capaciteit u gebruikt en wat dat betekent voor zijn verdere leven. Geef hem ook de juiste bescherming voor de omstandigheden waarin hij terechtkomt. Stof, mist, vochtigheid … het zijn elementen die mechanische componenten het leven zuur kunnen maken. Zorg dat uw robot daarom van de juiste IP-bescherming geniet. Ten slotte zal uw robot er ook baat bij hebben, als hij telkens op de juiste manier stilgelegd wordt. De noodstop of andere veiligheidsmechanismes zijn dus niet het antwoord en kunnen bij veelvuldige toepassing zijn leven inkorten. 


Uw robot zal er ook baat bij hebben als hij telkens op de juiste manier stilgelegd wordt.

Stap van preventief naar predictief onderhoud
En uiteraard speelt het op geregelde tijdstippen uitvoeren van onderhoud een cruciale rol. Fabrikanten bereiden hun robots ook voor om net als elders in de industriële wereld de stap te zetten van preventief naar predictief onderhoud. Met de komst van Industrie 4.0 zijn de sensoren die normaal enkel hun signaal naar de controller zenden om een correcte werking te garanderen nu ook mogelijk een bron van informatie voor onderhoudstechnici. Dergelijke gegevens kunnen in de cloud eenvoudig verwerkt worden tot diepgaande analyses over de huidige gezondheid van uw robot. Door bijvoorbeeld de temperatuur van de motor over langere tijd te volgen, zal een piek, die vaak een signaal is van een verloren slijtageslag of een plots defect zich onmiddellijk kenbaar maken. Heel eenvoudig. Met andere woorden: Voor elk van zijn kritieke functies en onderdelen kan de robot aan de monitor gelegd worden terwijl hij zijn dagelijkse werkzaamheden uitvoert. Wie er nog verregaandere algoritmes op los laat, zal op termijn zelfs kunnen berekenen wat de invloed van elke parameter op het serviceleven van een robot is en hoe hij dus op de best mogelijke manier voor uw productieproces zijn oude dag kan bereiken. Het grote voordeel van deze ontwikkelingen is het vermijden van een ongeplande productiestilstand. Net datgene waar de meeste bedrijfsleiders allergisch voor zijn. U krijgt een alarm wanneer de robot niet meer binnen de juiste parameters opereert en kunt ingrijpen (bijvoorbeeld door het tempo van de lijn terug te schroeven tot 80%) voordat het probleem escaleert. Onderhoud van bepaalde onderdelen kan dan ook op afroep gebeuren in plaats van op gezette tijdstippen, wat weer bijdraagt aan minder machinestilstand. Net wat Franklin bedoelde, toch?  


Door de heflast zo accuraat mogelijk te houden en er gemiddeld slechts 5% van af te wijken kunt u de robot in topconditie houden.

Tekst: Valérie Couplez   Beeld: ABB, FANUC, KUKA, Valk Welding en Yaskawa
Uitgelichte foto boven: 
Met de komst van Industrie 4.0 zijn de sensoren nu ook mogelijk een bron van informatie voor onderhoudstechnici.