De Pen met Job van Berkel, Managing Director Mazak

On the way to perfection

Werktuigmachines worden de ‘moeder van alle machines’ genoemd. Ze worden immers ingezet bij de productie van bijna elk product, dat wij om ons heen zien. Ze zijn ook primordiaal bij het ondersteunen van de basis van de ‘wereldwijde productie’. Het is onze missie als maker van werktuigmachines om ons te focussen op het ontwikkelen van producten die in korte tijd grote verbeteringen bewerkstelligen op het vlak van productiviteit. Wij moeten dan ook op elk moment streven naar perfectie om onze klanten een geschikte oplossing te leveren.

De markt evolueert heel snel. De maakindustrie krijgt te maken met strengere eisen van de klanten op het vlak van de kwaliteit van de producten en de levertermijnen van de systemen. Een betere kwaliteit met een levering op een kortere termijn is vandaag het motto. Het machinepark in combinatie met het vakmanschap van de werknemers vormt in veel gevallen de basis van succes en groei. Het is dus van cruciaal belang om dat machinepark steeds up-to-date te houden en aan te passen aan de noden van de klanten. Een opdracht start steeds met een gesprek met die klant. Op die manier krijg je als fabrikant een duidelijk beeld van wat de klant met zijn machine van plan is en welke eisen hij daarbij stelt. Zo kun je de klant een geschikte machine voorstellen, die perfect op de noden is afgestemd, zonder tekortkomingen, maar ook zonder overbodige (vaak dure) features. Bij de productie van machines stijgt de vraag naar universele machinebouw. Om het rendement en de efficiëntie op de werkvloer te vergroten, is het aan te raden het productieproces verregaand te automatiseren, vanaf de invoering van de opdracht tot de uiteindelijke oplevering, en ervoor te zorgen dat het machinepark ook zeven dagen per week en 24 uur per dag kan draaien, bemand, maar in veel gevallen onbemand. Een machinebouwer is echter ook afhankelijk van zijn leveranciers. Als de noodzakelijke onderdelen voor een machine door externe leveranciers te laat geleverd worden, schaadt dit eveneens het productieproces. Dit leidt tot stilstand, wat tegelijk hogere productiekosten en een verlenging van de levertijd met zich meebrengt. Het is dan cruciaal om een heel nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen (intern en extern) in het productieproces te realiseren.

De opdracht van een fabrikant of leverancier eindigt niet met de levering van de machine. De kwaliteit van het afgewerkte systeem wordt immers mede bepaald door de service na de levering. Fabrikant of leverancier moet het systeem correct installeren en ter plaatse zorgen voor de inbedrijfsstelling. Om het directe rendement van de machine de hoogte in te sturen, is een korte, doorgedreven opleiding van de operatoren cruciaal. Alleen als zij de machine op een correcte manier kunnen gebruiken, zal de efficiëntie echt optimaal zijn. Om het rendement op langere termijn te garanderen, moeten wij als fabrikanten, eventueel in samenspraak met leveranciers, zorgen voor een goed en regelmatig onderhoud van de machine op de werkvloer. Voor technische vragen of bij eventuele problemen moet de klant steeds terecht kunnen bij zijn partner, 24 uur per dag, zeven dagen per week..

De weg naar perfectie is lang en zwaar, maar als werktuigmachinebouwer is het onze taak onze klanten te ondersteunen om de efficiëntie en productiviteit op hun werkvloer te verhogen.

Job van Berkel,
Managing Director Mazak